Atrakcje turystyczne powiatu wągrowieckiego

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Powstałe 2 maja 1872 roku I Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Klasztornej w Wągrowcu jest jedną z pierwszych szkół w województwie wielkopolskim. Szkoła pierwotnie nazywała się Królewskim Gimnazjum, a zgoda na jego utworzenie została wydana 18 sierpnia 1869 roku przez władze w Berlinie. Początkowo uczniami byli tylko chłopcy, którzy uczęszczali do placówki w budynku klasztoru pocysterskiego. W międzyczasie (do 1878 roku) trwały prace budowlane między farą a klasztorem w wyniku których powstał nowy budynek szkolny. Otwarto go w 1878 roku i od 30 kwietnia prowadzono tu zajęcia szkolne. Absolwenci szkoły byli wykształceni w profilu klasyczno-humanistycznym (władali łaciną i greką), a po ośmiu latach nauki ich wiedzę sprawdzała matura (pierwszy egzamin dojrzałości miał miejsce w lutym 1877 r). Jej zdanie dawało perspektywy dalszej edukacji na wyższych uczelniach. Młodzież kształcąca się podczas zaboru w Królewskim Gimnazjum nie zapomniała o swoim pochodzeniu i realizowała skrytą działalność samokształceniową i patriotyczną.

W maju 1898 roku celebrowano pierwszy jubileusz istnienia szkoły. W kwietniu 1922 obchodzono kolejny - na 50-lecie wągrowieckiego gimnazjum.

W wyzwoleniu Wielkopolski duży udział miało wielu wychowanków placówki. Pełni odwagi i wiary w wolność dla ojczyzny uczestniczyli oni w powstaniu oraz brali udział w wojnie z bolszewicką Rosją. O wydarzeniu tym przypomina wisząca do dziś pamiątkowa tablica na murach budynku.

On sam odegrał również znaczącą rolę 30 grudnia 1918 roku w powstaniu. Powstańcy w Wągrowcu rozpoczęli działania od rozbrojenia stacjonującego w gimnazjum Grenzschutzu.

Po odzyskaniu niepodległości, w szkole nadal funkcjonowało 8-letnie Gimnazjum męskie typu klasycznego. Sytuacja zmieniła się dopiero w 1934 roku, kiedy to została wprowadzona koedukacja i do budynku zaczęły uczęszczać dziewczynki.

Kolejne zmiany zostały wprowadzone 1 września 1937, gdy w ramach reformy jędrzejewiczowskiej zmieniono Państwowe Klasyczne Gimnazjum w 4-letnie Gimnazjum oraz 2-letnie Liceum Humanistyczne przygotowujące do edukacji na uczelniach.

Podczas okupacji niemieckiej w budynku funkcjonowała koedukacyjna, niemiecka szkoła średnia, a po wkroczeniu wojsk Związku Radzieckiego czasowo powstał tu szpital polowy. Po jej zakończeniu wznowiono naukę młodzieży, w dużej części zajęcia odbywały się w obiektach zastępczych.

W ramach kolejnej reformy szkolnictwa, 1 września 1948 roku, obie funkcjonujące tu placówki przekształcono w Szkołę Ogólnokształcącą stopnia podstawowego (obejmowała klasy od I do VII) i licealnego (obejmowała klasy od VIII do XI). Po załamaniu się systemu wprowadzonego przez Stalina, na początku września 1957 r, podzielono szkołę na Szkołę Podstawową nr 3 oraz Liceum Ogólnokształcące. 23 czerwca 1960 r nadano LO imię Powstańców Wielkopolskich.

W murach liceum znajdują się liczne gabloty eksponujące pamiątki, dokumenty i inne materiały związane z historią budynku oraz jubileuszami szkoły i działalnością jej wychowanków.

Placówka w latach 60-tych i 70-tych przeszła liczne modernizacje. Przebudowie uległo boisko, a w 18 lutego 1976 roku budynek został powiększony o nowe skrzydło. Zostały również wykonane prace ocepleniowe oraz odnowiono wnętrza sal.

1 września 2002 roku 4-letnie dotychczas Liceum Ogólnokształcące przekształcone w trzyletnie, co wymusiła reforma systemu edukacji.

W szkole uczyło się wiele sławnych osobistości spośród których można wymienić m.in. piłkarza ręcznego Artura Siódmiaka, który może pochwalić się zdobiciem srebrnego i brązowego medalu mistrzostw świata w tej dyscyplinie, lekkoatletę Zbigniewa Orywała (ur. w 1930 r.), który zwyciężał w międzypaństwowych meczach na dystansach 800 i 1500 m (pokonał m.in. reprezentantów USA, Związku Radzieckiego czy Wielkiej Brytani) oraz był 8-krotnym mistrzem kraju na tych dystansach, znanego pisarza Stanisława Przybyszewskiego (ur. w 1868 r., zm. w 1927 r.). Oprócz wymienionych postaci do w budynku tym edukowało się wiele znanych i cenionych osób ze świata polityki, sportu, sztuki oraz nauki.

Obecnie szkoła prężnie funkcjonuje kształcąc młodzież, która kiedyś dorówna, a być może nawet pobije sukcesy wymienionych wyżej osobistości.

Liceum od wielu lat współpracuje z licznymi szkołami z całej Europy, dzięki czemu uczniowie mają szanse na wymiany z kolegami z Niemiec, Holandii, Danii czy też obozy międzynarodowe we Francji i Włoszech. Z tego też względu, w szkole jest kładziony duży nacisk na wysoki poziom nauczania języków obcych m.in. angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.

Szkoła daje uczniom możliwość nauki w klasach o różnych profilach - biologiczno-chemicznym, filologicznym, geograficznym, matematyczno-fizycznym, ogólnym i społecznym.

Placówka może się również pochwalić bardzo dobrym wyposażeniem, które obejmuje:

  • audytoryjną salę multimedialną
  • bibliotekę posiadającą w swych zbiorach ponad 18 tys. książek
  • boisko wielofunkcyjne z poliuretanową nawierzchnią
  • pełnowymiarową salę gimnastyczną
  • pracownie z tablicami interaktywnymi
  • świetlicę
  • zabytkową aulę

Galeria zdjęć


Dane adresowe

62-100 Wągrowiec,
ul. Klasztorna 17A,
tel. 67 26 21 481,
Strona www: 1lo-wagrowiec.edupage.org
e-mail: lo_wagrowiec@poczta.onet.pl

Dodaj komentarz:
Użytkownik:
Komentarz:

Komentarze:

Aktualności

Więcej aktualności

Ogłoszenia:

Więcej ogłoszeń

Oferty pracy

Starsze oferty

Losowe zdjęcie

Odnowiona była siedziba MDK przy ulicy Kościuszki

Reklama
Kanał YouTube
Profil strony w Google+
Profil strony na Facebook